Prosty napis

dodatkowe miejsce na napis uzupełniający powyższą treść

“Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 
postępujcie jak dzieci światłości!”
Święty Paweł
List do Efezjan 5, 8

Wydarzenia

dodatkowe miejsce na napis uzupełniający powyższą treść

Nie odnaleziono wydarzeń!

Kursy

dodatkowe miejsce na napis uzupełniający powyższą treść